Levende fortidsdyr i Halsnæs Kommune

30. april 2019

Naturmedarbejdere i Halsnæs Kommune gjorde store øjne, da de ved en nylig besigtigelse i Auderød Skov fandt et levende fortidsminde, som svømmede rundt i en lille undseelig vandsamling.

ferejer i Auderød Skov

Det viste sig at være et vaskeægte levn fra kridttiden, en fereje. Ferejer hører under dyre-gruppen gællefødder, og er små rejelignende dyr. Ferejerne i Auderød Skov bevægede sig svævende rundt i vandet via bølgende bevægelser af de 2 rækker af ”fødder”, som ferejer har. At ferejen kan spores tilbage til kridttiden kommer blandt andet til udtryk ved, at den stort set ikke har ændret udseende de seneste 145 millioner år.

Ferejer lever i små vandsamlinger og spreder sig meget dårligt. Da deres levesteder nemt kan drænes væk og indgå som dyrkning til enten skov eller ager, er områder med ferejer i dag meget sjældne over hele Nordvesteuropa. I Danmark er der sandsynligvis under 25 lokaliteter tilbage med ferejer. Derfor er fundet i Auderød Skov en overraskende og god ting, fortæller specialkonsulent i natur i Halsnæs Kommune, Jakob Christian Lausen:

”Den art af fereje, der er fundet i Auderød Skov, er en forårsfereje. De lever kun i rene, lavvandede og periodisk udtørrede småvande, fordi de i større søer hurtigt bliver spist af fisk og større rovinsekter. En fereje lever kun i et par måneder, og den skal i den periode nå at producere æg, inden dens levested udtørrer i løbet af forsommeren. Æggene kan overleve i de udtørrede områder i mere end 20 år, så fereje-forekomsten ved Auderød Skov vidner om, at området i rigtig mange år har passet sig selv helt uden menneskelig påvirkning.”


Arrenæsplanen sikrer natur og friluftsliv

Det sted i Auderød Skov, hvor ferejerne er blevet fundet, ligger på nordspidsen af Arre-næs, som er en halvø i Danmarks største sø, Arresø. Med sin smukke beliggenhed og umiddelbare nærhed til Frederiksværk rummer Arrenæs et stort potentiale for udvikling af friluftsliv og natur.

De seneste år har Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland samarbejdet om en fælles vision for fremtidens natur- og friluftsliv på Arrenæs. Den vision er netop i år udmøntet i den såkaldte Arrenæsplan. 
Hvis man er interesseret i natur- og friluftsliv, så er Arrenæsplanen et godt redskab til at lære mere om de specifikke naturtyper, der findes på Arrenæs, samt hvilke dyr og planter, der holder til hvor. Ydermere indeholder Arrenæsplanen information om, hvor på Arrenæs der findes vandre- og ridestier og hvilke områder indenfor natur- og friluftsliv, Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker at styrke de kommende år.

Med Arrenæsplanen som ramme for udvikling af natur- og friluftsliv på Arrenæs, er opmærksomheden, og ikke mindst bevaringsindsatsen, for ferejer og anden sjælden natur blevet fokuseret og styrket.  

Klik her for at se Arrenæsplanen, der er offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside.