Lokale- og aktivitetstilskud

Foreninger i Halsnæs Kommune har mulighed for at søge forskellige former for tilskud indenfor Folkeoplysningsloven.

Forudsætninger for at søge lokale- og aktivitetstilskud

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge om tilskud til lokaler og aktiviteter.

Det er en forudsætning, at foreningen er godkendt som frivillig, folkeoplysende forening i Halsnæs Kommune. For at få din forening godkendt, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema samt jeres vedtægter til Halsnæs Kommune. For yderligere information henviser vi til Folkeoplysningsloven og de kommunale regelsæt for aktivitetstilskud og lokaletilskud

For at ansøge om tilskud i 2020 skal foreningen være oprettet på www.aktivhalsnaes.dk. Fremover vil der kun kunne søges tilskud gennem www.aktivhalsnaes.dk. Her findes ansøgningsformularer til både lokaletilskud og aktivitetstilskud. Spørgsmål om oprettelse skal rettes til idrætshallerne på idraetshallerne@halsnaes.dk

Der er ansøgningsfrist den 1. maj. Herefter går behandlingsprocessen i gang, og foreningerne kan forvente tilsagn og udbetaling omkring 1. juli

Halsnæs Kommune skal ifølge Folkeoplysningsloven offentliggøre tilskudsmodtagere samt tilskudsbeløb. Offentliggørelsen vil ske på www.aktivhalsnaes.dk

Aktivitetstilskud

Der ydes et årligt medlemstilskud per medlem under 25 år. 

Foreningen skal vedhæfte følgende til deres ansøgning gennem www.aktivhalsnaes.dk:

Ansøgningsskema – findes på www.aktivhalsnaes.dk, når din forening er oprettet som bruger
Erklæring om indhentelse af børneattest
Foreningens regnskab – revideret og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer
Referat fra seneste generalforsamling

Læs alt om aktivitetstilskud i Regelsæt for aktivitetstilskud til foreninger.

Lokaletilskud

Der ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Beløbet beregnes ud fra de faktiske lokaleudgifter og andelen af aktive medlemmer under 25 år. 

Foreningen skal vedhæfte følgende til deres ansøgning gennem www.aktivhalsnaes.dk:

Ansøgningsskema – findes på www.aktivhalsnaes.dk, når din forening er oprettet som bruger
Foreningens regnskab – revideret og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer
Kopi af originale regnskabsbilag som man ønsker til grundlag for udregningen - HUSK der kun kan søges om tilskud til driftsudgifter for forgangne år fx Driftudgifter for 2019 indsendes i 2020. Hvis man indsender driftudgifter fra året før fx 2018 eller indenværende år fx 2020 vil disse blive fratrukket. 

Du finder retningslinjer for, hvilke udgifter kommunen i oversigten over tilskudsberettiget udgifter.
Se også Regelsæt for Lokaletilskud til foreninger for yderligere information om lokaletilskud.

Tages nye lokaler i brug, skal kommunen først godkende at der kan ydes lokaletilskud til disse. Kommunen kan tilbyde en forening ledige egnede lokaler i kommunale lokaler fremfor at give lokaletilskud.

Sidst opdateret 27. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Tilde Larsen Olsen
Administrativ konsulent
Telefon 30 69 48 23
tilol@halsnaes.dk