Aftenskoler

I Halsnæs Kommune er der et stort udvalg af aftenskoler, som giver dig mulighed for spændende aktiviteter i fritiden, bl.a. i form af voksenundervisning, foredrag og debatarrangementer.

dialogisk læsning på biblioteket

Aftenskolerne i Halsnæs Kommune tilbyder folkeoplysende voksenundervisning inden for sprog, bevægelsesfag, praktiske fag, IT, musik og meget mere. Derudover tilbyder aftenskolerne forskellige foredrag og afholder debatskabende aktiviteter om aktuelle emner. Undervisning og foredrag er åbne for alle.

Hvis du ønsker at få et overblik over kurser eller tilmelde dig et kursus, skal du kontakte den enkelte aftenskole

Undervisningssteder

Undervisningen foregår primært på kommunens skoler samt i andre lokaler, som kommunen anviser.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den enkelte aftenskole.

Her kan du se en oversigt over aftenskoler i Halsnæs Kommune.

Administration i en aftenskole

Aftenskoler har mulighed for at søge forskellige former for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. For at være tilskudsberettiget skal aftenskolen være godkendt af kommunen.

I "Regelsæt for tilskud til aftenskoler" kan du læse mere om de administrative regler for undervisning, om tilskud til lærer- og lederløn, regnskabsaflæggelse mv. Bemærk at der er særlige ansøgningsskemaer, som skal udfyldes.

Her finder du blanket til ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (ansøgning om tilskud til lærer- og lederløn for det kommende år)

Blanketten skal være fremsendt senest den 1. november.

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Find erklæring om indhentelse af børneattest her. 

Sidst opdateret 1. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Tilde Larsen Olsen
Administrativ konsulent
Telefon 30 69 48 23
tilol@halsnaes.dk