Miljøregler

Lovgivning på miljøområdet er bygget op om Miljøbeskyttelsesloven med bekendtgørelser, der fastsætter rammerne for miljøområdet. Virksomheder reguleres imidlertid individuelt.

 

Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser ligger til grund for vilkårene i påbud, godkendelser og tilladelser. Kommunen kan udstede regulativer og forskrifter, der fastsætter regler og bestemmelser for miljøforhold.

Læs mere om miljøregler i Halsnæs Kommune i Regulativ for erhvervsaffald.

Følgende miljøforhold reguleres af kommunen

  • Luft og lugt 
  • Støj 
  • Spildevand 
  • Jord og grundvand 
  • Farligt affald 
  • Øvrigt erhvervsaffald 
  • Oplag af farligt affald 
  • Olie- og benzinudskillere 
  • Olietanke 
  • Risikoforhold

 

Sidst opdateret 20. februar 2014

Kontakt

Miljø og Teknik
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk