Indkøb

Overordnet skal Halsnæs Kommunes indkøbspolitik sikre, at kommunen køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser, og at der altid sikres miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet.

Samordning og koordinering af kommunens indkøb skal sikre, at kommunen – for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt – optræder som en kunde over for leverandørerne og herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele.

Udbud- og Indkøbsteamets opgaver er blandt andet:

  • Gennemførelse af EU-udbud
  • Forhandlinger og dialog med leverandører
  • Indgåelse og vedligeholdelse af indkøbsaftaler
  • Markedsføring af indkøbspolitikken og indkøbsaftalerne, samt rådgivning af indkøbende enheder
  • Vedligeholdelse af aftaler på kommunens indkøbsportal
  • Formidling og rådgivning af kommunens e-handels system

Halsnæs Kommunes Udbud- og Indkøbsteam er en del af Koncernøkonomi og Indkøb på rådhuset

Læs mere om indkøb i Halsnæs Kommune i Udbuds- og Indkøbspolitik 

 

Sidst opdateret 27. september 2019

Kontakt

Udbud- og Indkøbsteamet
Telefon 47 78 40 00
indkoeb@halsnaes.dk