Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal generelt sorteres. Genanvendelige fraktioner: plast, pap, glas, metal og papir sorteres fra beton pus og mursten. Farligt affald eksempelvis PCB-holdigt affald og termoruder skal altid sorteres for sig.

Bygge- og anlægsaffald skal generelt sorteres. Genanvendelige fraktioner så som: plast, pap, glas, metal, beton og mursten sorteres fra pus og andet affald, der ikke kan genanvendes. Farligt affald eksempelvis PCB-holdigt affald og termoruder skal altid sorteres for sig.

Der skal anmeldes bygge- og anlægsaffald fra byggesager over 10 m2 eller hvis der frembringes mere end 1 ton affald. Anmeldelsen skal være i kommunen senest 14. dage før opgaven påbegyndes.

Bygherre er ansvarlig for at anmelde bygge- og anlægsaffald til Kommunen, men det er en god ide at lade en rådgiver eller nedriver gøre det. Halsnæs Kommune bruger siden bygningsaffald.dk til sagsbehandling.  Man skal bruge Nem-id når man starter på siden 1. gang for at blive oprette som bruger. Du finder siden her bygningsaffald.dk

Når du renoverer og nedriver, skal du være særligt opmærksom på at bygningsdelene kan være malet og malingen kan indeholde PCB og tungmetaller f. eks bly i koncentrationer som gør at bygningsdelen kan blive til farligt eller miljøskadeligt affald, og dermed skal håndteres efter særlige regler.

Du skal være særligt opmærksom på bygninger opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Her gælder der særlige regler, idet disse bygninger skal screenes for PCB-holdigt materiale inden et nedrivningsprojekt eller renoveringsarbejde påbegyndes.

Hvis der svares "ja" til et af spørgsmålene i screeningsskemaet for PCB, der er i bygningsaffald.dk skal bygherre foretage en kortlægning. Kravene til kortlægningen fremgår af affaldsbekendtgørelsen § 82

Ved kortlægning for PCB kan det anbefales, at du samtidig vurderer eventuel forekomst af tungmetaller, asbest og andre stoffer der kan gøre affaldet farligt. Det giver dig et overblik over forekomsten af farlige og miljøskadelige stoffer i bygningen, og dermed et bedre overblik over nedrivningsopgavens omfang. Derved kan du både anmelde affaldet korrekt og tage de nødvendige arbejdsmiljøhensyn.

Sidst opdateret 29. november 2016

Selvbetjening

Kontakt