Affaldsregler

De fleste regler om erhvervsaffald står i bekendtgørelsen om affald og i Halsnæs Kommunes erhvervsaffaldsregulativ

Bekendtgørelse om affald.

Blandt andet:

  • Hvad kommunen kan opkræve af affaldsgebyrer. Affaldsbekendtgørelsen kap. 8
  • Krav til kildesortering af affald. Affaldsbekendtgørelsen kap. 10
  • Farligt affald skal anmeldes til kommunen og håndteres korrekt. Affaldsbekendtgørelsen kap. 11.
  • Affaldsproducenten skal sørge for at deres affaldsmængder bliver registret i statens affaldsdatasystem. Registreringen kan laves af indsamlingsvirksomheden eller anlægget, der behandler affaldet. Affaldsbekendtgørelsen kap. 12 og Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet.
  • Krav om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB. Affaldsbekendtgørelsen kap. 13. 

De kommunespecifikke regler står i regulativ for erhvervsaffald  for Halsnæs Kommune. Blandt andet er der regler for virksomheders benyttelse af dagrenovationsordninger, krav til sortering og hvilke anlæg, Halsnæs Kommune anviser affald til.

Sidst opdateret 18. marts 2015

Selvbetjening

Kontakt