Erhvervsklima: Vigtigt for dig og os

Fremgang frem til 2016 på flere parametre i undersøgelsen af Lokalt Erhvervsklima, og bedre placering i 2017, når det gælder de statistiske indikatorer. Dansk Industri står bag den landsdækkende måling.

Lokalt erhvervsklima

Dansk Industris årlige landsdækkende måling: Lokalt Erhvervsklima.

Halsnæs havde i 2016 opnået bedre placeringer i 9 ud af 11 kategorier, som bygger på både tilfredshed og statistik, og kom ind på en samlet placering som nummer 61. Undersøgelse bygger primært på spørgeskemaer udsendt til virksomheder i 96 kommuner.   

Erhvervsklima er et komplekst begreb, som kan måles og vurderes på mange måder. I Halsnæs Kommune var vi stolte af fremgangen på DI’s samlede rangering i 2016, og vi arbejder fortsat benhårdt for at øge det gode erhvervsklima for vores virksomheder uafhængigt af denne og andre undersøgelser.

Vi ønsker et tæt samarbejde med vores virksomheder. Vi arbejder derfor også på tværs af alle afdelinger, som er i dialog med virksomheder, med en lokalt forankret erhvervsservice som forudsætning for at skabe et godt erhvervsklima.

DIs undersøgelse Lokalt Erhvervsklima bygger i høj grad på virksomhedernes holdning og oplevelse af erhvervsvilkårene i kommunerne, og giver også et indblik i parametre som dialogen med embedsfolk og politikere, og den generelle erhvervsvenlighed. Desværre gik vi 26 pladser tilbage i den samlede undersøgelsen fra 2017. 47 virksomheder i Halsnæs svarede på DIs spørgeskema i 2017.

Ser man isoleret på de statistiske indikatorer og rammevilkår, som også indgår i undersøgelsen, er Halsnæs rykket 43 pladser frem i 2017, og samlet nr. 31 på nationalt niveau. De statistiske indikatorer indeholder blandt andet skatter, afgifter, erhvervsfrekvens, konkurrenceudsættelse, antallet af nye virksomheder i kommunen.     

Undersøgelsen foretages i foråret og resultatet udgives i efteråret i det samme kalenderår. Læs mere om Lokalt Erhvervsklima her, på DI’s egen hjemmeside

Vidste du at:

alle byggesager i Halsnæs Kommune bliver behandlet inden for 4 uger?

kilde: Dansk Industris Erhvervsklimamåling

Sidst opdateret 8. februar 2019

Kontakt

Inge Ibbi Bak
Senior Erhvervskonsulent
Telefon 51 67 54 88
inbak@halsnaes.dk

Få gratis sparring!

Få sparring i Væksthus Hovedstadsregionen

Følg os på Facebook!

Like os på Facebook