Afvanding, riste og dæksler

Kommunens rendestensbrønde renses/tømmes 1 gang årligt på både offentlige veje og private fællesveje.

Det sker over en 3-4 ugers sammenhængende periode i sommerhalvåret. Derudover renses/tømmes rendestensbrøndene på de offentlige veje ved akutte lokale problemer.  Der er ca. 7.000 rendestensbrønde i Halsnæs Kommune.

Udskiftning eller reparation af rendestensbrøndene på de offentlige veje sker løbende af kommunen, mens det på de private fællesveje er vejens ejere der også skal vedligeholde rendestensbrønden, da den er en del af vejen. Hvis der i området er et vejlaug eller en grundejerforening, er det deres opgave.

Spildevandsbrøndene tilhører Halsnæs Forsyning, som også står for drift og vedligehold af deres brønde og ledningsnet, også på de private fællesveje.

Hvem skal jeg kontakte

Afhængigt af hvordan brønddækslet ser ud er der forskellige forsyningsselskaber man skal henvende sig til ved fejl.

Rendestens- og regnvandsbrønde

  Kan have flere forskellige udformninger, men er alle åbne i toppen så regnvand kan løbe ned i brønden

På offentlige veje:
Kontakt Halsnæs Kommune, Trafik og Veje

På private fællesveje:
Kontakt det lokale Vejlaug, grundejerforeningen eller den grundejer der ejer matriklen ud for rendestensbrønden.
 

Spildevands- eller fjernvarmebrønd

Fjernvarmebrønd 

Spildevandsbrønd

Lukket dæksel der lukker en spildevands-  eller fjernvarmebrønd. Størrelsen er ca. 60 cm i diameter.
Fjernvarmebrønde har typisk enten præget FV på dækslet eller symbolet for fjernvarme 

På alle veje:

Spildevand:
Kontakt Halsnæs Forsyning

Fjernvarme:
Kontakt områdets fjernvarmeværk

Stophane til vandforsyning

Stophane 

Stophane

Kan have flere udformninger men er mindre, typisk maksimalt 20 cm i bredden og ofte blå.

På alle veje:
Kontakt dit lokale vandværk, som kan findes på Halsnæs Forsynings hjemmeside

Øvrige dæksler

Forskellige forsyningsselskaber som data og teleselskaber kan også have dæksler i typisk fortovet. Disse er ofte ikke markeret med et ejerforhold, hvorfor det kan være vanskeligt at identificere ejeren.

De kan både være firkantede og runde.

Ved tvivl kan man kontakte Halsnæs Kommune, Trafik og Veje som har bedre mulighed for at kontakte ejeren.

Mindre runde, ca. 30 cm i diameter eller firkantede, ca. 30x30 cm, lukkede dæksler der er ved siden af et tagnedløb, tilhører ejeren af bygningen. Det er sandfang og rensebrønde til deres tagnedløb.

 

 
Sidst opdateret 9. januar 2019

Selvbetjening

Kontakt

Miljø & Teknik
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her