Veje fortov og stier

Riste og dæksler

Afvanding, riste og dæksler

Kommunens rendestensbrønde renses/tømmes 1 gang årligt på både offentlige veje og private fællesveje.
Asfaltmaskine

Asfaltering og vedligeholdelse af offentlige veje

Vi vedligeholder vores veje, stier og fortove så de fungerer som gode færdselsarealer for biler, cykler og gående.
Huller i vej

Huller i vejen

Alle farlige skader, huller, knuste fliser, skæve skilte med mere bliver løbende registreret og herefter udbedret. Alle bygværker...
Skilte blandede

Skilte og striber

Skilte på vejarealer

2 minus 1 veje

På 5 veje i området omkring Torup, er der etableret de såkaldte 2 minus 1 veje. Det er Nødebovejen, Torupvejen, Torpmaglevejen...
Peder Falstersvej

Offentlige veje

Hvem renholder og vedligeholder en offentlig kommunal vej, og hvad må vejene bruges til ud over til at køre på.
Birkebakkerne

Private fællesveje

Her kan du læse om, hvordan du skal vedligeholde din private fællesvej, og om hvem der må grave i vejen.
Parkering

Regler for parkering og tomgang

Halsnæs Kommune har i samarbejde med Nordsjællands Politi lavet en ny bekendtgørelse om standsning og parkering i Halsnæs Kommune...
Få svar her