Vejbelysning

Administration og vedligeholdelse af vejbelysningen.

Vejbelysning

Fejlmelding af vejbelysningen:

I Halsnæs Kommune vedligeholder Verdo vejbelysningen på de offentlige veje, stier og private fællesveje.

De fører tilsyn, udskifter defekte pærer og armaturer efter en aftalt vedligeholdelsesplan.

Henvendelse om fejl og mangler ved vejbelysningen kan foretages her

Klik på fejlmeld, indtast oplysningerne, så er fejlen indmeldt.

Hvis du oplever, at gadelyset er tændt om dagen kan det skyldes, at der foretages serviceeftersyn på vejbelysningsanlægget

 

Renovering af vejbelysning

Halsnæs Kommune har siden 2016 været i gang med en gennemgribende modernisering og renovering af vejbelysningen i kommunen.

Det sker ved, at gamle lygtepæle og armaturer udskiftes til nye, energieffektive og vedligeholdelsesvenlige armaturer.
Frem til 2022 er der årligt afsat 6 mio. kr. til udskiftningen. Når udskiftningen er færdig, vil Halsnæs Kommune fremadrette udlede 350 ton færre CO2 hvert år.

Vejbelysning i byer, i sommerhus- og i landområder

Renoveringen af vejbelysningen betyder, at der vil blive større forskel på belysningen alt efter, om det er i byerne, i sommerhusområderne eller i landområderne.

I byområderne renoveres vejbelysningen med nye energivenlige armaturer, som fokuserer lyset direkte på vejbanen.

I sommerhusområder og landzoner tages vejbelysningen ned og genopsættes ikke.

I byzoner, hvor der færdes mange trafikanter, er det vigtigt med lys. På landet og i sommerhusområderne er antallet af trafikanter begrænset, og fokus er på naturen og de rekreative oplevelser. Der vil derfor være lys i byen og mørke på landet. Modernisering og renovering af vejbelysning sker efter en konkret vurdering af områderne og forholdene.

De borgere, som bor på veje, der vil blive berørt af nedtagning af vejbelysningen vil modtage information fra Halsnæs Kommune i deres e-Boks.

Du kan læse mere i Halsnæs Kommunes belysningsplan her.

Renoveringens udførelse

I forbindelse med modernisering og renovering af vejbelysning skal gamle træmaster udskiftes med stålmaster med LED-lys. Halsnæs Kommune vil naturligvis forsøge at udføre arbejdet, så det er til mindst mulig gene for trafikanter og grundejere. 
Der må dog påregnes nogle gener, hvilket blandt andet betyder, at der vil være perioder, hvor det ikke vil være muligt at opretholde belysning på veje og stier. Der kan ligeledes forekomme gravearbejde i forbindelse med fjernelse af master, ledningsføring med videre.

Bliv klogere på, hvad der skal ske, der hvor du bor

Neden for vises to kort og bilag, som tilsammen har til formål at gøre det mere overskueligt for kommunens borgere at danne sig et overblik over, hvilken zone, de bor i, og hvad der skal ske hvornår i forhold til vejbelysning i deres område. 
På kortet herunder kan du se, hvilke veje og stier, der bliver omfattet af modernisering og renovering af vejbelysning. Perioderne for renovering af de respektive strækninger fremgår også. Der tages forbehold for, at der kan ske løbende ændringer. 
Når du åbner kortet, kommer der et søgefelt op. Her kan du indtaste dit vejnavn og derefter se, hvad der skal ske lige netop dér, hvor du bor.
 
Klik her, hvis du vil se en søgbar og mere detaljeret version af kortet.

På nedenstående kort kan du se, hvilke veje og stier, der ligger i henholdsvis byzone, sommerhusområde og landområde, samt hvilken udskiftningsfase, vejen er planlagt til at indgå i. Når du åbner dette kort, vil der ligeledes komme et søgefelt op, hvor du kan skrive dit vejnavn. På den måde kan du se, om din vej ligger i byzone, sommerhusområde eller landområde.

Klik her, hvis du vil se en søgbar og mere detaljeret version af kortet.


I dette bilag får du en oversigt over samtlige belysningsmaster samt hvilke zoner, de forskellige maser står i.
Du har også mulighed for at se renoveringsplanen for 2019. Heri fremgår det, hvor vejbelysningen fjernes i 2019. Disse områder er markeret med røde cirkler. Ligeledes kan du se, hvor i landzonen vejbelysningen bibeholdes. Denne zone er markeret med en grøn cirkel.

Link til relevante sider

Halsnæs Kommunes belysningsplan
Byrådsbeslutning om Modernisering af vejbelysning 2018
Byrådsbeslutning om Modernisering af vejbelysning 2019

Belysningsplan

Her kan du se belysningsplanen for Halsnæs Kommune

Sidst opdateret 23. oktober 2019

Kontakt

Verdo på telefon 89­ 11 49 00 

VERDO vagt på telefon 70 100 230

eller til Miljø og Teknik på telefon 47 78 40 00

e-mail mail@halsnaes.dk


Fejlmeld vejbelysning her.

Få svar her