Sneglatte veje

Som boligejer ud til en offentlig vej har du selv ansvaret for at dit fortov er ryddet og ikke er glat, når det sner. Hvis dit hus ligger på en privat vej, skal du både rydde fortov, sti og vej, ligesom du skal sørge for, at der ikke er glat.

Halsnæs Kommune sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser.

Du kan læse mere om hvordan kommunen holder vejene i Halsnæs Kommunes vinterregulativ.

Du kan se på kortet om en offentlig vej er markeret som A eller B

A-veje/stier/områder (Rød markering): Snerydning og saltning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

B-veje/stier/områder (Blå markering): Snerydning og saltning kan foretages alle hverdage mellem kl. 05.00 og 22.00 samt lørdage mellem kl. 05.00 og 17.00

Veje/stier/områder uden farve markering, saltes/sneryddes ikke eller er private fællesveje/private veje, og saltes/sneryddes ikke af kommunen.

OBS! På kortet kan du fra start kun se veje og pladser. Hvis du vil se stier og håndryddede lokaliteter, kan du tænde for disse via menupunktet Lag.


Vejdirektoratets hjemmeside om glatføre og saltning.

Her kan du se, hvor Vejdirektoratet salter

 

Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Vejene i snevejr

Som boligejer ud til en offentlig vej, skal du selv rydde dit fortov, når det sner

Hvis du er nødt til at køre i ekstremt vintervejr

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

  • har vinterdæk på din bil
  • medbringer varmt tøj
  • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Som husejer har du pligt til at rydde sne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Hvis du falder på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Borger.dk anbefaler også

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få oplysninger om den aktuelle vej- og trafiksituation ved at ringe til 1888 (normal takst). Via en smartphone kan du besøge mobil.trafikken.dk:

Du kan også finde Vejdirektoratets samlede trafikinformation på et kort

Lovgivning

Skrevet af

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sidst opdateret 16. oktober 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk