Renholdelse af veje, stier og pladser

Halsnæs Kommune sørger for, at kommunale gader, veje, cykelstier og pladser er fejede og rengjorte, at offentlige papirkurve er tømte, og at plakater og graffiti er fjernet fra uønskede steder.

Centrum af Frederiksværk og Hundested gennemkøres hver morgen inden kl 09 og alt affald der ligger på vejene bliver fjernet.

Gadefejning

Der foretages gadefejning fra uge 14 til og med uge 44. Fejningen udføres hver uge på de mest trafikkerede veje i Hundested og Frederiksværk. I Hundested fejes der om mandagen og i Frederiksværk om fredagen. Mindre trafikerede veje fejes hver 4 uge.

Opsamling af affald i det åbne land

1 gang om måneden køres alle kommunale veje i det åbne land igennem og der opsamles affald langs rabatterne og i grøfterne.

Forpligtelser for grundejere på offentlige fortove og stier

Uanset om du bor i hus eller lejlighed, har du som grundejer nogle forpligtelser i forhold til renhold.

Hvis din grund grænser op til offentlige fortove og stier, har du pligt til at holde disse rene for snavs, affald, visne blade, ukrudt og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen. 

Ingen ukrudtsmidler

På offentlige vej-, sti - og fortovsarealer må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug i stedet for lugejern, damp- eller gasbehandling.

Kommunens tilsyn

Vejloven giver kommunen ret til at bede grundejerne om at rense fortov og stier.

Hvis ikke en grundejer overholder sin forpligtelse, kan kommunen foretage rensning for grundejerens regning.

Forpligtelser for grundejere på private fællesveje

Hvad er en privat fællesvej.

Det gælder uanset, om du som grundejer har adgang til den private fællesvej/-sti eller ej.

 
Sidst opdateret 13. november 2018

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

 

Få svar her