Brug af vej

Afholdelse af arrangementer på et vejareal kræver en tilladelse fra Trafik og Veje

Skal du afholde et arrangement som for eksempel et løb, cykelløb eller et andet udendørs sportsarrangement på et vejareal, skal du have tilladelse fra Trafik og Veje til brug af vejen og en tilladelse fra politiet som sørger for at løbet overholder færdselslovens bestemmelser.

Det er vigtigt, at du søger om tilladelse så vi kan koordinere med andre tilladelser, som fx opgravninger, opsætning af containere og koordinering af andre kommuners cykelløb så der ikke er flere løb samtidigt. Kort over planlagte vejarbejder og arrangementer

Du skal søge Halsnæs Kommune om tilladelse når:

Der opsættes skilte med markedsføring, vejvisningspile og lignende på vejarealet.
Der opsættes udstyr på vejarealet (fx forplejningsboder, målportal og lignende)
Der sker trafikale ændringer (midlertidige vejlukninger, omkørsler og lignende) 

Hvem skal informeres.

Du skal informere Frederiksborg Brand & Redning, Løgismose 3, 3600 Frederikssund om tidsplan, ruter og omlægning af trafik. Du kan informere på beredskab@fbbr.dk

Du skal sørge for at der er adgang til området for beboer og andre bilister og gående som har et ærinde i området, og de nærmeste beboer skal orienteres om arrangementet i god tid (fx ved at lægge sedler i postkasserne).

Medfører din aktivitet en trafikal ændring som fx en vejlukning eller omkørsel, skal du lave en plan for hvor du vil sætte dine skilte, og vedhæfte den til din ansøgning. Planen skal vise hvilke autoriserede skilte, du ønsker at anvende og hvor.

De anvendte skilte skal være markeret på et kort i korrekte afstande og være angivet med tavlenavn. Nedenstående eksempel er fra en vejfest, hvor en del af en vej lukkes i et kort tidsrum. Skiltene der bruges er et omkørselsskilt, og et gult oplysningsskilt med teksten vejen er lukket, samt dato og tidspunkt.

 

Skitseplan

Arrangementer der ikke kræver tilladelser:

Arrangementer med under 100 deltagere og kørsel efter færdselsloven (fx på cykelsti) uden skilte, boder eller trafikale ændringer kræver ikke tilladelse. Trafik og Veje kan orienteres på mail@halsnaes.dk og politi på nsj@politi.dk 

Ansøgningsskema

Du skal ansøge om tilladelse til arrangementer digitalt på virk.dk. På siden finder du en quickguide / vejledning om hvordan du udfylder skemaet.
Når vi har modtaget din ansøgning sender vi den videre til politiet for at få deres bemærkninger. 

 

 

 

Sidst opdateret 13. november 2018

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk