Affald

Halsnæs Kommune har affaldsordninger for alle typer affald. Det er Halsnæs Forsyning A/S der varetager indsamlingen er de forskellige typer affald samt driften af kommunens genbrugspladser og komposteringsanlæg.

Halsnæs Forsyning varetager driften af de affaldsordninger, der vedrører indsamling af bioaffald, papir, restaffald, batterier, småt elektronik, glas og storskrald. Desuden står forsyningsselskabet for driften af genbrugspladserne i Hundested og Frederiksværk samt komposteringsanlæg. 

Hvis du for eksempel har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling af affald fra din ejendom skal du klikke her.

Information om åbningstider på genbrugsstationerne 

Information om Halsnæs Forsyning


Affaldsregulativer

Reglerne for hvordan borgere og virksomheder skal håndtere affald i Halsnæs er skrevet i kommunens affaldsregulativer.

Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 1 til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 Afbrænding af haveaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Bilag 1 til regulativ for erhvervsaffald


Affaldsplan

Halsnæs Kommune skal lave en affaldsplan om de kommunale aktiviteter, der vedrører affald. Den sidste er vedtaget i Byrådet den 27. januar 2015. Den gælder frem til 2024 men skal revideres i 2018.

Affaldsplanens første del omhandler mål og indsatsområder, hvor man kan læse om de fire overordnede mål for affaldshåndteringen i Halsnæs Kommune, og om de 17 indsatsområder kommunen og forsyningen vil gennemføre i planperioden.


Målene er:

  • Ressourcerne skal ud af affaldet
  • Problemstofferne skal ud af affaldet
  • Kommunikation der skaber handling
  • Optimering og udvikling af drift

Affaldsplan 2013 - 2024

Affaldsplanens anden del viser udviklingen af affaldsmængderne i Halsnæs Kommune

Affaldsplan 2013 - 2024 kortlægning og prognoser

Bilag 3 til kortlægningen:

Oversigt over modtageanlæg Halsnæs Kommune og Forsyning benytter

Bilag 4 til kortlægningen:

Affald fra husholdninger i Halsnæs Kommune

Bilag 5 til kortlægningen:

Affald fra husholdninger samlerapport Vestforbrænding

Sidst opdateret 10. december 2018

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Forsyning A/S
Gjethusparken 3, 1. sal 
3300 Frederiksværk
Telefon 4776 0700
Fax 4776 3040
forsyning@hnf.dk