Booking generelt

Her finder du en vejledning til booking af hal og lokale til din forenings, forvaltnings eller institutions aktivitet.

NYT! (den 25.3.2019)

Enghavehallen kan igen anvendes i normalt omfang.

Se kommunens meddelelse til hallens og skolens interessenter ved et klik her

Som udgangspunkt skal alle lokaler til fritids- og foreningsformål bookes via digital selvbetjening gennem kommunens lokalebookingsystem. 

Dette gælder også ved den årlige hal- og lokalefordeling.

Du finder vores bookingsystem her.

Husk at din forening/institution skal være godkendt og oprettet i vores bookingsystem, for at kunne booke lokaler. 

Quickguides

Du finder her quickguides, der kan hjælpe dig igennem bookingsystemets forskellige funktioner, når du skal booke lokaler:

Booking af lokale

Booking af lokale - sæsonfordeling

Oprettelse af forening (adgang til aktivhalsnaes.dk)

Tildeling af foreningsansvarlig

Belægningskalender, indstilling af personlige indstillinger

Belægningskalender, overblik over hvem der er hvor, hvornår

Facilitetsansøgninger - se egne bookings / egen historik

Der vil løbende komme flere og opdaterede quickguides her på siden.

Henvendelser om booking

Alle henvendelser omkring booking af lokaler, skal ske per mail til Idrætshallernes administration.

Bemærk, at det eneste kommunikation omkring hal- og lokalefordelingen foregår via lokale bookingsystemet, og det er ligeledes foreningens eget ansvar, at data vedrørende foreningen herunder foreningens mail-adresse, adresse på den/dem i foreningen, der forestår f.eks. booking af lokaler, til enhver tid er opdateret i systemet. Sker det ikke, risikerer man, at vigtig kommunikation går tabt.

Sidst opdateret 3. maj 2019