Generelt om Gubben

Gubben er et stort medborgerhus, hvor det er muligt at afholde større arrangementer, møder og andre sammenkomster, som har interesse for borgerne i Halsnæs Kommune.

 Arrangementer i Gubben

Gubben kan benyttes til mange forskellige arrangementer til fordel for Halsnæs Kommunes borgere. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lokalerne ikke kan benyttes til private arrangementer, ligesom der heller ikke må overnattes.

 • Møder, arrangementer og sammenkomster af enhver art arrangeret af foreninger og institutioner. 
 • Gubben kan herunder udlånes til enkeltstående kulturelle arrangementer og møder blandt andet musikarrangementer, som kan finde sted til kl. 01.00 på alle hverdage.
 • Lukkede og faste foreningsarrangementer henvises til kommunens øvrige lokaler.

Drikkevarer i Gubben

Der er ikke en kantine i Gubben, så skal der være salg af drikkevarer og mad er dette op til arrangørens selv at arrangere.

 • Ved alle arrangementer er det er tilladt brugeren af Gubben at sælge kaffe, te og sodavand.
 • Såfremt du ønsker at sælge øl og spiritus påhviler det arrangøren selv, at indhente tilladelse hos Politiet.
 • Kommunale arrangementer er ifølge lovgivningen undtaget for regler om spiritusbevilling.

Inventar

Gubben består af de tre lokaler; Søstjernen, Sælen og Silden. Ved booking af et af lokalerne findes der følgende til disposition:

 • I Søstjernen findes 50 stole, 20 klapstole og 10 borde, samt porcelæn til ca. 75 personer.
 • I Sælen findes 40 stole og 6 klapborde.
 • I Silden findes 1 mødebord og 12 stole, samt 2 PC’er med internetadgang og printer.
 • Køkken der indeholder køleskab, kaffemaskine, opvaskemaskine.

Til brug for møder og arrangementer er der desuden adgang til:

 • Video/dvd med tv-kanaler.
 • Stereoanlæg.
 • Overheadprojektor.
 • Lærred.
 • Videoprojektor.
 • Teleslyngeanlæg med tilhørende mikrofon.

Rengøring

Det er vigtigt at være opmærksom på at oprydning og lettere rengøring påhviler brugeren af Gubben. Det vil sige at lokalerne forlades i samme stand som ved modtagelsen:

 • Lokalerne efterlades som ved modtagelsen i opryddet stand. Det vil sige at gulvene fejes, bordende aftørres og sat på deres plads.
 • Opvaskemaskinen fyldes, startes, tømmes og servicet sættes på plads.
 • Toiletterne efterlades opryddet og præsentable.
 • Affaldsposer smides i containeren bag huset, og nye poser isættes.

 
Ved evt. Fejl og mangler, opståede uheld, knuste glas, kopper eller andet skrives det i bogen, som ligger ved disken, så vi kan udbedre skaden hurtigst muligt.

Sidst opdateret 4. februar 2019