Forebyggelse og sundhed

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje

Behov for hjemmesygepleje
Børnetandpleje

Tandpleje

Alle børn og unge fra 0-18 år er tilmeldt den kommunale tandpleje. Dit barn bliver automatisk indkaldt til tandeftersyn.
Terapeut og borger træner i skoven

Genoptræning

Kommunalt tilbud om genoptræning og behandling foregår i Træning og Aktivitet, som har base i Sundhedshuset.
Billede af Sundhedsaftalen

Sundhedsaftale III

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug...
Billede af Sundhedsaftalen

Sundhedsberedskabsplan 2015

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Halsnæs Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver en kvalificeret og koordineret...
Billede af sundhedsprofilen

Sundhedsprofil

Sundhedsprofil - undersøgelse af borgernes sundhedstilstand i Halsnæs Kommune.
Koersel

Kørsel til specialiseret genoptræning

Hvis du er blevet henvist til specialiseret genoptræning og er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan, kan du...
Ophældning af medicin

Utilsigtede hændelser

Hvis du eller dine pårørende har været udsat for en utilsigtet hændelse kan du få hjælp til rapportering til en fælles national...
Billede rapporter

Rapporter

På denne side finder du rapporter fra afsluttede projekter på sundhedsområdet i Halsnæs Kommune
Find alment praktiserende læge i halsnæs Kommune

Alment praktiserende læger

Informationer om samarbejdet mellem de praktiserende læger i Halsnæs Kommune.