Booking generelt

Her finder du en vejledning til booking af hal og lokale til din forenings, forvaltnings eller institutions aktivitet.

Som udgangspunkt skal alle lokaler til fritids- og foreningsformål ønskes/bookes via digital selvbetjening gennem kommunens

lokalebookingsystem,  www.aktivhalsnaes.dk  Dette gælder også ved den årlige hal- og lokalefordeling.

For at kunne booke i systemet, kræves det, at din forening/institution er godkendt og oprettet i systemet.

Bemærk, at det este kommunikation omkring hal- og lokalefordelingen foregår via lokale bookingsystemet, og det er ligeledes foreningens eget ansvar, at data vedrørende foreningen, som f.eks. foreningens mail-adresse, adresse på den/dem i foreningen, der forestår f.eks. booking af lokaler, til enhver tid er opdateret i systemet. Sker det ikke, risikerer man, at vigtig kommunikation går tabt.

Vi har her lagt nogle quickguides, der fører dig igennem systemets mest basale funktioner, herunder de funktioner, du skal anvende, nå du booker og reserverer lokaler.

Booking af lokale

Booking af lokale - sæsonfordeling

Oprettelse af forening (adgang til aktivhalsnaes.dk)

Tildeling af foreningsansvarligTilføj foreningsansvarlig

Udover ovennævnte rummer systemet en række øvrige faciliteter og muligheder, og der vil løbende efter behov blive udarbejdet flere og nye qucikguides, som lægges her på siden.

Al henvendelse omkring booking af lokaler, skal ske via mail til: idraetshallerne@halsnaes.dk 

 

 

 

Sidst opdateret 8. marts 2018