Generelt om Gubben

 

 

 

  

 

 

 

Hvilke arrangementer kan foregå i Gubben?

 • Møder, arrangementer og sammenkomster af enhver art, som kan have almen interesse for byens borgere. Lokalerne kan ikke benyttes til private arrangementer, ligesom der heller ikke må overnattes.
 • Gubben udlånes til enkeltstående kulturelle arrangementer og møder.
 • Lukkede og faste foreningsarrangementer henvises til kommunens øvrige lokaler.
 • Musikarrangementer kan finde sted til kl. 01.00 på alle hverdage.

Alkohol/drikkevarer

Det er tilladt at sælge kaffe, te og sodavand til alle arrangementer.

Såfremt du ønsker at sælge øl og spiritus påhviler det arrangøren selv, at indhente fornøden tilladelse hos Politiet.

Kommunale arrangementer er ifølge lovgivningen undtaget for regler om spiritusbevilling.

Inventar

 • I Søstjernen findes 50 stole, 20 klapstole og 10 borde, samt porcelæn til ca. 75 personer. I Sælen findes 40 stole og 6 klapborde og i Silden findes 1 mødebord og 12 stole, samt 2 PC’er med internetadgang og printer.
 • Køkken indeholder køleskab, kaffemaskine, opvaskemaskine osv.
 • Til brug for møder og arrangementer forefi des desuden: video/dvd med tv-kanaler, stereoanlæg, overheadprojektor, lærred, videoprojektor samt teleslyngeanlæg med tilhørende mikrofon.

Rengøring

 • Oprydning og lettere rengøring påhviler brugeren af Gubben
 • Lokalerne efterlades i opryddet stand, gulvene fejes, borde aftørres og stilles på plads.
 • Opvaskemaskinen fyldes, startes og tømmes. Toiletterne efterlades præsentable.
 • Affaldsposer smides i containeren bag huset, og nye poser isættes.

Ved evt. fejl og mangler, opståede uheld, knuste glas, kopper eller andet skrives det i bogen, som ligger ved disken, så vi kan udbedre skaden hurtigst muligt.


 

Senest opdateret 27. april 2017

Kontakt

Idrætshallernes administration:

Sportsvej 5C
3300 Frederiksværk
Telefon 4772 5307 
idraetshallerne@halsnaes.dk


 

Kontortid

Hverdage fra kl 8 til kl 15.

 

Link til oplevhalsnaes.dk